Phe đối lập chiến thắng trong bầu cử Đài Loan

vv1a-1348639889_480x0.jpg
Trần Thuỷ Biển thừa nhận thất bại.

Phe đối lập giành được 114 trong số 225 ghế tại Nghị viện, trong khi Dân tiến và đồng minh của họ là Liên minh Đoàn kết Đài Loan thu tổng cộng 101 ghế. 10 ghế còn lại thuộc về các cử tri độc lập và các nhóm khác.
Tới đây, chắc chắn ông Trần Thuỷ Biển sẽ gặp khó khăn trong việc giành sự ủng hộ cho những thay đổi về hiến pháp và thoả thuận mua vũ khí trị giá 18 tỷ USD với Mỹ. Cả hai dự án này đều bị Bắc Kinh chỉ trích. Trung Quốc cáo buộc ông Trần muốn tuyên bố độc lập cho Đài Loan.
Trần Thuỷ Biển nhận trách nhiệm về thất bại của phe mình: “Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận kết quả”.
Lãnh đạo Quốc dân đảng Liên Chiến thì bình luận chiến thắng cho đảng của ông có nghĩa là người dân khao khát hoà bình: “Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không muốn chính phủ đi theo con đường khiêu khích và gây căng thẳng”. Quốc dân đảng chủ trương thân thiện với Đại lục và không ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập.
M.C. (theo BBC)

1gom