Cách làm việc của ngành điện mang tính áp đặt

Người gửi: Mai HoaGửi tới: Ban Kinh doanhTiêu đề: Ý kiến bạn đọc về giá điện mới
Thứ nhất, trong khi khách hàng chưa hiểu thấu đáo cách tính giá mới thì đã nhận được hóa đơn thanh toán của tháng 12 với nửa tháng là giá mới. Để khắc phục việc chưa có biểu mẫu hoá đơn mới, ngành điện có thể in bản hướng dẫn cách tính giá mới kèm theo hoá đơn tính tiền của tháng đầu tiên. 
Thứ hai, khách hàng bỏ tiền ra mua công tơ điện, trả tiền dùng điện nhưng không có khả năng để kiểm soát/điều chỉnh được việc dùng điện của gia đình cũng như kiểm soát được việc tính số điện năng tiêu thụ của ngành điện có chính xác hay không qua việc theo dõi các công tơ. Tất cả các công tơ đều treo ở những vị trí người chủ (cụ thể là khách hàng) không thể kiểm tra. Ngành điện phát hoá đơn bao nhiêu thì khách hàng biết bấy nhiêu. Theo cách tính giá mới, thì việc kiểm tra/kiểm soát số điện năng tiêu thụ trở nên rất quan trọng đối với các hộ sử dụng. Việc ghi chậm, ghi sai dù là nhỏ đều gây thiệt hại nhiều hơn cho người sử dụng. Việc yêu cầu thanh toán theo giá mới thì ngành điện đã bắt đầu nhưng chưa hề bắt đầu bất cứ hoạt động gì để đảm bảo cho khách hàng, những người trả tiền, thực hiện được quyền tối thiểu của mình. Đó là quyền được biết mình trả tiền đúng hay sai.

Close [X]
1gom
1gom