Không được từ chối cung cấp thông tin cho nhà báo

Nghị định cũng cho phép cơ quan báo chí được tổ chức hoạt động, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành sách báo… và kinh doanh các vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí, để tạo nguồn thu đầu tư trở lại cho sự nghiệp phát triển báo chí.
Các hoạt động này sẽ phải đăng ký kinh doanh tách biệt với hoạt động nghiệp vụ, và tuân thủ các quy định về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mà cơ quan báo chí thực hiện. Đối với các cơ quan báo chí có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, Nghị định yêu cầu phải có sự đồng ý của cơ quan chủ quản và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí biết.
Chính phủ đã cho phép thành lập Cục Báo chí, là cơ quan giúp Bộ Văn hoá – Thông tin thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí. Tháng 6 tới, Cục sẽ bắt đầu hoạt động trên cơ sở nâng cấp Vụ Báo chí. 
Nghị định 51/2002/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 10/5.
(Theo Tuổi Trẻ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Close [X]
1gom
1gom