CHDCND Triều Tiên đẩy mạnh quan hệ quốc tế

Thời gian qua, CHDCND Triều Tiên đã cải thiện đáng kể mối bang giao với Hàn Quốc, cũng như thiết lập quan hệ với một loạt quốc gia châu Âu và các nước khác. Nay họ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với phương Tây trong các lĩnh vực thương mại và ngoại giao. Có thể thấy rõ trong bài diễn văn hoạch định các mục tiêu của năm 2001 những định hướng cho một chính sách thu hút vốn đầu tư và viện trợ từ nước ngoài.
Ông Hong cũng khẳng định nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ trong năm nay là nâng cao mức sống của người dân, phát triển thương mại quốc tế, trong đó ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu. Trước khi bế mạc phiên họp một ngày, 687 đại biểu Quốc hội đã thông qua ngân sách 9,9 tỷ USD cho năm 2001 (tăng 2,9% so với mức chi tiêu của Chính phủ năm ngoái).
Đoan Trang (theo AP, 6/4)

1gom