Kiểm kê đất đai toàn quốc

Bộ yêu cầu, các địa phương xác định chi tiết các loại đất như đất đô thị, dân cư nông thôn, đất quy hoạch trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, đất lấn chiếm trái phép… Theo đó, việc kiểm kê phải xác định rõ quỹ đất đang sử dụng, đã đưa vào sử dụng, còn để hoang hóa và quỹ đất chưa sử dụng. Trong quá trình kiểm kê, địa phương có thể đề xuất việc hoàn chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.
Trước đó, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng yêu cầu các địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất để từ nay đến giữa năm 2005 thực hiện xong việc thu hồi đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được giao, cho thuê trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực. Việc thu hồi đất bị lấn chiếm, đất sử dụng phi pháp, đất giao không đúng thẩm quyền… sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.
Phong Lan

Close [X]
1gom
1gom