Hà Nội: Sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ông Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trước mắt thành phố sẽ bố trí ngân sách thu hồi đất giao cho chính quyền địa phương quản lý để thực hiện các dự án đầu tư hoặc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Về lâu dài, diện tích đất thu hồi được giao cho các tổ chức có năng lực để đền bù, tiếp nhận và quản lý, sau đó bố trí lại cho các đơn vị khác có dự án hiệu quả. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả phí đền bù và chi phí quản lý, bảo vệ khi giao đất, cho thuê đất.
(Theo Thanh Niên, 7/3).

Close [X]
1gom
1gom