Eximbank sẽ thành lập công ty chứng khoán

Mức vốn điều lệ của công ty chứng khoán chưa được Eximbank tiết lộ, nhưng theo ông Phước, công ty này sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng như môi giới, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư và lưu ký chứng khoán. 
Hiện nay, có 9 công ty chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động tại VN. Hầu hết số này là thành viên của các ngân hàng thương mại.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

Close [X]
1gom
1gom