Nên xét lại thời điểm tăng thẩm quyền cho tòa án huyện

Theo các ý kiến này, việc tăng thẩm quyền của tòa án quận, huyện sẽ đồng thời với tăng thẩm quyền của cơ quan điều tra và VKS cùng cấp. Nhưng việc điều tra, truy tố tại cấp này của TP hiện đang quá tải. Tỷ lệ vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố sai của cấp huyện nhiều hơn so với TP. Việc tăng thẩm quyền, dẫn đến tăng vụ việc phải xử lý, cần có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trình độ, năng lực của cán bộ pháp luật cũng như tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan này. Có ý kiến đưa ra là nên lùi thời điểm hiệu lực của Luật Sửa đổi, dự kiến là 1/9.
(Theo Tuổi Trẻ, 4/5)

1gom