Thêm 2 con tin bị giết chết

gg
Nhân viên y tế mang xác một con tin ra ngoài.

Lính vũ trang Nga đang tiến vào bên trong tòa nhà. Hai xe thiết giáp của quân đội cũng tiến gần tới Trung tâm biểu diễn Matxcơva. Thêm 5 con tin nữ thoát ra ngoài, tay ôm mặt đầy sợ hãi.
Cho đến lúc này, thời hạn mà bọn bắt cóc đưa ra đã hết, nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều biến chuyển.
Bá Thùy (theo AP)
 

Close [X]
1gom
1gom