Chỉ có CAN tăng giá

a
TMS được khớp lệnh nhiều nhất.

Tổng giá trị giao dịch phiên này giảm mạnh, chỉ còn 1,8 tỷ đồng.
Ngay đầu phiên giao dịch, khối lượng cổ phiếu chào bán tăng mạnh trong khi khối lượng đặt mua không đáng kể đã cho thấy dấu hiệu giảm giá của thị trường. Đặc biệt, trong vài phút đầu khối lượng chào bán của REE đã tăng nhanh chóng lên tới 184.700. Các cổ đông HAP cũng ào ạt bán ra một khối lượng lớn 66.900 cổ phiếu, nhưng điều này cũng không quá bất ngờ đối với nhà đầu tư. Thực tế giá các loại cổ phiếu đã đồng loạt giảm xuống giá sàn và lượng dư bán còn lại là khá lớn. (187.200 đối với REE, 66.700 đối với HAP và 53.400 đối với SAM).
Bên cạnh theo dõi tình hình chung của thị trường, rất nhiều nhà đầu tư cũng dành sự chú ý đến biến động của DPC, một gương mặt mới trên sàn và đã được coi là rất thành công vào ngày đầu tiên niêm yết. Tuy nhiên, giá của cổ phiếu DPC lại không tăng trong phiên giao dịch thứ 2 niêm yết mà cũng giảm giá cùng với xu thế của thị trường. Đối với TMS, đúng như dự đoán của một số nhà đầu tư, giá cổ phiếu này đã giảm sàn sau khi tỏ ra dao động trong phiên trước. Khối lượng TMS bán ra tăng mạnh với 45.200 cổ phiếu trong khi lượng đặt mua chỉ còn 9.600. Trong phiên trước, khối lượng dư bán của LAF và SGH chỉ dừng lại ở mức 3.200 và 2.300 thì trong phiên này con số này đã tăng lên đến 11.600 và 8.100.
Thị trường trái phiếu vẫn không có giao dịch. Chỉ có 200 trái phiếu BID1-100 và 200 BID1-200 được chào bán nhưng không có lệnh đặt mua tương ứng.
Giá các chứng khoán được khớp lệnh như sau:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 41.200 40.400 1.800 72.720.000
SAM 43.700 42.900 11.200 480.480.000
HAP 102.000 101.000 700 70.700.000
TMS 55.500 54.500 9.600 523.200.000
LAF 43.800 42.500 2.600 110.500.000
SGH 29.600 29.100 2.700 78.570.000
CAN 36.200 36.900 1.200 44.280.000
PDC 35.000 34.300 11.800 404.740.000

(Theo IBS)

1gom