Lính Indonesia bắn chết 10 phiến quân ở Aceh

Phong trào Aceh tự do đòi thành lập một nhà nước Aceh độc lập từ năm 1976. Khoảng 10.000 người, phần lớn là thường dân, đã thiệt mạng từ đó đến nay.
Quan chức Indonesia và thủ lĩnh phiến quân dự định nối lai đàm phán hoà bình tại Geneva vào cuối tháng 4.
Hạnh Dung (theo AFP)

1gom