Chính phủ Đức đền bù công nhân dưới thời Hitler

Theo kế hoạch, khoảng một triệu công nhân nô lệ Do Thái và những người sống sót trong vụ thảm sát Holocaust sẽ nhận được tiền bồi thường.
Các hiệp hội bảo trợ công nhân nô lệ ở Ba Lan, Cộng hoà Czech và Hội những người Do Thái tại Mỹ sẽ đảm nhận việc trả tiền cho các nạn nhân. Nguồn tiền đền bù do nhà nước và các ngành công nghiệp Đức đóng góp. Theo kế hoạch, người già và người thừa kế của các nạn nhân xấu số sẽ được ưu tiên. Mỗi công nhân nô lệ được trả 15.000 DM, tương đương 6.640 USD, bởi trong chiến tranh họ đã phải làm việc đến chết tại các trại tập trung. Những công nhân khác được đền 5.000 DM.
Hai năm trước, Chính phủ Đức chấp nhận đền bù sau khi một số luật sư Mỹ phát động chiến dịch kiện các “ông lớn” của ngành công nghiệp Đức. Theo họ, những tập đoàn này đã thu lợi nhuận kếch xù từ việc bóc lột nô lệ lao động trong Thế chiến II.
Phong Lan (theo Reuters, 18/6)

Close [X]
1gom
1gom