Giới đầu tư Mỹ “mù” kiến thức về TTCK

t
85% nhà đầu tư Mỹ không trả lờì đúng câu hỏi.

Trong số những người được hỏi, chỉ có 1% trả lời đúng 4/5 câu hỏi, và 15% trả lời đúng từ 3 câu trở lên. Cuộc điều tra được thực hiện dưới danh nghĩa của Hội Bảo vệ các nhà đầu tư chứng khoán SIPC, Hiệp hội Quốc gia các nhà đầu tư NAIC và có sai số là 3%.
Chủ tịch SIP, Michael Don, nói: “Sự thật hiển nhiên cho thấy, trong vài năm qua, nhiều nhà đầu tư hoặc là không có một chút kiến thức nào, hay thậm chí còn tệ hơn, có kiến thức sai lệch về một số vấn đề trọng yếu. Điều này có thể ám ảnh họ trong những giai đoạn tài chính khó khăn”.
Robert O’Hara ở NAIC nói thêm: “Các nhà đầu tư tham gia khi thị trường chứng khoán đang mạnh, nhưng sau đó họ không biết phải làm gì khi tình hình xấu đi… Mọi người cần phải bỏ thời gian để học những kiến thức cơ bản về đầu tư và áp dụng vào thực tiễn”.
(Theo SCMP)

Close [X]
1gom
1gom