20 sinh viên VN nhận học bổng Chính phủ Singapore

Học bổng do Chính phủ Singapore đài thọ hoàn toàn theo cam kết của quốc gia này với các nước ASEAN từ năm 1998, với mục đích giúp đào tạo tài năng trẻ ở các nước ASEAN lúc đó đang gặp khủng hoảng tài chính.
Năm 2000, Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong đã tuyên bố, theo sáng kiến hội nhập ASEAN, trong 5 năm bắt đầu từ 2001, số lượng học bổng sẽ được tăng gấp đôi từ 30 lên 60 học bổng mỗi năm. Tính đến năm nay, tổng số 46 sinh viên Việt Nam đã được nhận học bổng Singapore.
(Theo Lao Động)

1gom