Bóng đá sinh viên thiếu tiền

Thông tin từ chủ tịch Hội sinh viên TP HCM Võ V ăn Thường cho biết giải bóng đá Giải bóng đá sinh vi ên toàn thành phố Hồ Chí Minh lần 3 đ ã không thể diễn ra đúng theo kế hoạch (đầu tháng 12/2000), v ì lý do không tìm được nh à tài trợ. Tuy nhiên, anh Thưởng cho biết thêm Ban tổ chức sẽ cố gắng để g iải này không bị “chết yểu” sau hai lần tổ chức khá thành công (giải lần 2 – 1999 thu hút được 38 đội tham gia). Hiện nay Th ành Đo àn đang nỗ lực t ìm nguồn tài trợ để tổ chức giải v ào tháng 3/2001.Như vậy, sau Giải bóng đá sinh vi ên toàn quốc lần 2 – 2000 không tổ chức vì không có nguồn tài trợ, đến lượt Giải bóng đá sinh vi ên toàn quốc lần 3 cũng tiếp tục rơi vào tình cảnh như trên. Dư luận từ đ ội bóng sinh viên các trường đ ại học đ ã bày tỏ sự tiếc rẻ về sân chơi thể thao vốn đ ã ít, lại càng ít hơn vì khó kh ă n kinh phí. Tuổi Trẻ, 21/12

1gom