Say

bottleglass1-1348639452_480x0.gifHai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:
– Sao lưỡi cậu đen vậy?
– Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.
– Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?
– Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.
***
Quan tòa hỏi:
– Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết người không?
Phạm nhân thở phào:
– Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng mình cán chết những hai người cơ đấy.

1gom