Hà Nội: Từ quý II, ký lại hợp đồng thuê nhà, đất

Việc tính giá nhà thuê được căn cứ theo cấp hạng nhà. Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, giá cho thuê nhà, đất được áp dụng như sau:
* Thuê nhà sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ:

Nhà cấp 1,2 và biệt thự các hạng 50.000 đồng/m2/tháng
Nhà cấp 3 30.000 đồng/m2/tháng
Nhà cấp 4 20.000 đồng/m2/tháng

* Thuê nhà sử dụng vào mục đích sản xuất, làm văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc:

Nhà cấp 1,2 và biệt thự các hạng 25.000 đồng/m2/tháng
Nhà cấp 3 15.000 đồng/m2/tháng
Nhà cấp 4 10.000 đồng/m2/tháng

Việc xác định cấp hạng nhà căn cứ theo hợp đồng thuê nhà đã ký trước đây. Diện tích nhà cho thuê là toàn bộ diện tích sàn xây dựng, bao gồm cả diện tích chính và diện tích phụ. Giá thuê bao gồm cả diện tích chính và diện tích phụ. Trong trường hợp có diện tích xây dựng thêm, nếu xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì sẽ tính tiền thuê nhà nhưng phải ghi rõ diện tích trong hợp đồng để quản lý.
Nếu không thống nhất được diện tích thuê, Sở Địa chính – Nhà đất cho biết, sẽ tổ chức đo lại, kinh phí do bên thuê chi trả.
Giá thuê đất và diện tích tính hợp đồng thuê đất
Giá thuê đất được căn cứ theo vị trí khuôn viên đất có nhà được thuê. Đối với mục đích sử dụng để sản xuất vật chất, xây dựng và vận tải, bằng 0,5% giá 1m2 đất. Đối với mục đích sử dụng về thương mại, du lịch, bưu điện, ngân hàng và các hoạt động dịch vụ khác, bằng 0,7% giá 1m2 đất.
Về diện tích khuôn viên để ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất, tính như sau:
– Đối với trường hợp sử dụng trọn biển số nhà, tiền thuê đất tính cho diện tích khuôn viên đất của toàn biển số nhà. Còn trường hợp nhiều đơn vị sử dụng chung biển số nhà thì tiền thuê đất tính cho phần đất sử dụng riêng và sử dụng chung đã phân bổ, nếu diện tích chung chưa phân bổ, chưa tính tiền thuê đất nhưng vẫn ghi trong hợp đồng thuê đất, đối với đất có nhà cao tầng việc tính tiền thuê đất cho từng tầng vận dụng hệ số phân bổ như sau: nhà 2, 3, 4, 5 tầng trở lên, tầng 1 là 0,7; tầng 2 là 0,3, tầng 3 với nhà 2,3 tầng là 0,1; 5 tầng trở lên là 0,08. Hệ số tầng 4 với nhà 4,5 tầng là 0,05.
Ký lại hợp đồng thuê nhà, đất ở đâu?
Bên cho thuê nhà đất sẽ là công ty kinh doanh nhà số 1, 2 và 3. Mẫu hợp đồng do Sở Địa chính – Nhà đất ban hành. Việc ký lại hợp đồng thuê nhà đất được căn cứ vào khối lượng đã đo vẽ lại nhà chuyên dùng của chính các công ty kinh doanh nhà số 1,2,3. Dựa vào các công ty kinh doanh nhà và các tổ chức thuê nhà, lập hợp đồng thuê nhà, đất.
(Theo Lao Động)

1gom