Giao dịch 3 tỷ đồng cổ phiếu REE

Có 7 cổ phiếu đã tăng lên giá trần, 3 cổ phiếu xuống giá là CAN, HAP, LAF và 2 cổ phiếu đứng ở giá tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,4 tỷ đồng so với phiên trước. Chỉ số VN-Index tăng 1,06%, đạt 189,05 điểm.
Lượng chào bán hai cổ phiếu REE, SAM đã được thị trường hút hết ngày hôm nay. Phiên giao dịch trước còn dư bán tới 48.900 cổ phiếu REE và 34.000 cổ phiếu SAM thì đến phiên này, REE và SAM lần lượt dư mua tới 26.700 và 17.500 cổ phiếu. Đầu phiên, số lượng cổ phiếu REE và SAM được đặt mua không nhiều nhưng lượng chào bán cũng không lớn. Sau đó nhu cầu đặt mua tăng lên và đẩy giá hai cổ phiếu này lên kịch trần.
Riêng cổ phiếu REE, giá trị giao dịch đã đạt hơn 3 tỷ đồng trong tổng số 10 tỷ đồng giao dịch của toàn thị trường. Có thể thấy tại thời điểm này, REE là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất, số lượng cổ phiếu này được giao dịch thường xuyên ở mức rất cao. Bên cạnh đó còn phải kể đến BBC, SAM, TRI.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 24.900 25.300 118.900 3.008.170.000
SAM 25.300 25.800 48.500 1.251.300.000
HAP 37.900 37.200 13.500 502.200.000
TMS 36.900 37.600 24.000 136.530.000
LAF 26.300 25.800 1.000 25.800.000
SGH 23.500 23.900 7.000 167.300.000
CAN 24.800 24.500 18.700 458.150.000
DPC 19.300 19.600 10.000 196.000.000
BBC 24.000 24.300 52.400 1.273.320.000
TRI 29.000 29.000 48.400 1.403.600.000
GIL 42.200 42.200 5.900 248.980.000
BTC 25.500 26.000 18.100 470.600.000
BID1-100 93.000 93.800 10 938.000
BID1-200 96.900 96.900 10 969.000

Giao dịch thoả thuận:

STT Mã chứng khoán Giá thực hiện Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
1 REE 24.500 20.000 490.000.000
Tổng cộng giao dịch thoả thuận 20.000 490.000.000

 (Theo IBS)
 

1gom