Merrill Lynch hạn chế giới phân tích chứng khoán mua CP

Îa
Giới đầu tư đã mất hàng triệu USD khi chứng khoán công nghệ mất giá.

Việc này nhằm đảm bảo tính công minh trong nghiên cứu chứng khoán.
Andrew Melnick, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Merrill Lynch, tuyên bố: “Bước đi này nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư vào quy trình phân tích”.
Chính sách mới sẽ được áp dụng ngay lập tức đối với toàn bộ 850 nhà phân tích ở 26 nước, phụ trách hơn 3.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới của công ty môi giới này.
Các nhà phân tích hiện đang giữ chứng khoán của công ty mình đảm nhận nghiên cứu có quyền lựa chọn: bán ra toàn bộ số chứng khoán đó một lúc, hoặc chuyển số cổ phiếu đó vào một tài khoản được quản lý để họ không được tuỳ ý đầu tư, hoặc giữ tất cả chứng khoán theo quy định công khai mới và chính sách chuyển nhượng chặt chẽ hơn.
Giới phân tích là những người đưa ra những nhận định quan trọng về hoạt động của một công ty, trên cơ sở đó để khuyên nên mua, bán hay giữ cổ phiếu. Tuy nhiên, niềm tin của các nhà đầu tư vào giới phân tích đã bị lung lay. Nhiều nhà đầu tư mất hàng nghìn, hàng triệu USD vì những nhận định này.
Lan Anh (theo BBC, 10/7)

1gom