Còn thiếu bình đẳng về thuế trong đầu tư chứng khoán

c
Chênh lệch về thuế nảy sinh hình thức đầu tư “núp bóng”.

Thực tế này đã không khuyến khích sự nhiệt tình tham gia mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư là tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư gián tiếp nước ngoài… Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nhà đầu tư là tổ chức mới thực sự là những khách hàng có năng lực, tiềm năng để tạo nên sự sôi động cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo quyết định 39 của Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán thì chỉ có 3 đối tượng là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết được miễn thuế giá trị gia tăng và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu đi vào hoạt động.
Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế quá hạn hẹp như vậy gây ra những phản ứng khác nhau trong giới đầu tư chứng khoán. Đặc biệt đây cũng là điều bất hợp lý trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu vốn, đầu tư trực tiếp nước ngoài được hưởng quá nhiều các ưu đãi nhưng đầu gián tiếp nước ngoài lại bị khép chặt.
Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, việc miễn giảm thuế cũng cần được áp dụng cho cả các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Bản thân Bộ Tài chính cũng ủng hộ ý tưởng này và đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho miễn, giảm thuế đối với các cá nhân tổ chức nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam vào cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong nước đã không được Bộ Tài chính xem xét vào diện miễn giảm thuế. Một quan chức của Bộ này nói, lý do buộc Bộ phải thận trọng là do những lo ngại về việc đưa ra các ưu đãi thuế trong đầu tư chứng khoán sẽ khiến các đối tượng này hạn chế sử dụng vốn của họ vào mục đích kinh doanh chính đã được đăng ký từ đầu. Điều này càng có lý hơn khi mà độ rủi ro của thị trường chứng khoán cao hơn nhiều so với các hình thức đầu tư tài chính khác như gửi tiền tiết kiệm, mua trái phiếu Chính phủ.
Nhưng việc để tồn tại bất bình đẳng về ưu đãi thuế giữa cá nhân đầu tư chứng khoán với nhà đầu tư là tổ chức như hiện nay có thể làm nảy sinh hình thức đầu tư núp bóng mà các cơ quan tài chính khó có thể kiểm soát được.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

Close [X]
1gom
1gom