Trên tàu hỏa

train1-1348681769_480x0.gifCó 3 hành khách ngồi gần nhau, một người đàn ông đang đọc báo và hai phụ nữ. Một bà nói:
– Nóng quá, không mở cửa sổ thì tôi chết mất.
– Không được – Bà kia nói – Tôi sợ gió lắm. Phải đóng cửa lại không tôi chết mất.
Hai bà to tiếng với nhau làm anh nhân viên đường sắt phải chạy đến xem xét tình hình. Sau khi nghe trình bày xong, anh này nói:
– Tôi không thể cùng lúc vừa đóng, lại vừa mở cửa sổ để phục vụ hai bà được.
Quay sang người đàn ông, anh ta hỏi:
– Còn ông? Ông muốn thế nào?
– Tôi muốn anh lần lượt làm theo ý hai bà này – Người đàn ông đáp – Đầu tiên, anh đóng cửa sổ lại, lát sau anh lại mở ra. Thế là chỉ còn một mình tôi được yên thân.

1gom