Chứng khoán tăng giá

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đạt thấp. REE khớp lệnh nhiều nhất cũng chỉ có 24.300 cổ phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). 5 loại cổ phiếu còn lại có lượng giao dịch không đáng kể.
Phiên này, có 600 trái phiếu BID1 được bán ở mức giá 96.500 đồng (tăng 100 đồng so với phiên 3/9).
Dưới đây là thông tin khớp lệnh chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VNĐ)
REE 42.000 44.900 24.300 1.091.070.000
SAM 39.200 41.900 14.200 594.980.000
HAP 83.500 89.000 2.800 249.200.000
TMS 51.500 55.000 16.400 902.000.000
LAF 39.800 42.500 11.600 493.000.000
SGH 33.700 36.000 21.400 770.400.000
BID1-100 96.400 96.500 600 57.900.000

K.D.

1gom