Sẽ không cổ phần hóa các cảng cá

Hiện nay, Bộ Thủy sản đang tiếp tục đầu tư xây dựng 10 cảng cá lớn với tổng vốn hơn 50 triệu USD. Dự kiến đến cuối năm 2002, có thể đưa vào khai thác 8 cảng trong số này. Theo ông Uyển, với vai trò của mình, cảng cá chính là nơi để dân tập trung, giao, nhận, buôn bán… cũng như là nơi trú ẩn cho tàu thuyền. “Chính vì vậy, việc duy trì sở hữu Nhà nước để phục vụ tiện ích công cộng sẽ phù hợp hơn đối với các cảng cá”, ông nói.
Ngành thủy sản đã thực hiện được cổ phần hóa cho 9 doanh nghiệp và dự tính trong tháng 5, sẽ cổ phần hóa thêm công ty cơ khí Nhà Bè (thuộc Tổng công ty Thủy sản Biển Đông). Theo dự kiến, đến cuối năm 2002, sẽ có thêm 5 doanh nghiệp nữa thuộc ngành thủy sản chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần: hai công ty xuất nhập khẩu và chế biến Thủy sản đông lạnh số 3 và số 5, công ty Thông tin dịch vụ thương mại và quảng cáo, công ty Đóng sửa tàu thuyền Nhà Bè và công ty Chế biến thủy sản Hạ Long.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

Close [X]
1gom
1gom