256 nghệ sĩ được trao danh hiệu NSND và NSƯT

22 NSND mới là: Đinh Bằng Phi, Dương Công Thuấn (Diệp Long), Trần Mai Khanh (Lê Khanh), Lưu Văn Phúc, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Gia Tường, Lương Kim Vĩnh, Tạ Bôn, Trần Thế Dân, Lê Mạnh Thích, Trần Văn Thuỷ, Đào Trọng Khánh, Trần Đức Phương (Trần Phương), Nguyễn Thanh An, Nguyễn Thế Anh, Ứng Duy Thịnh, Vũ Việt Cường, Nguyễn Công Nhạc, Cao Văn Bách (Cao Việt Bách), Nguyễn Thị Thanh (Thanh Hoa), Lê Ngọc Cảnh, Nguyễn Quang Thọ.
V.H.

1gom