Đề nghị mở rộng khung giá đất cả chiều tối đa và tối thiểu

Trong hai ngày hội nghị (8-9/10), các đại biểu khẳng định cần phải có quy định mới về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để đáp ứng quá trình đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay, phù hợp thực tế, nguyện vọng, quyền lợi của người dân và thúc đẩy đầu tư. Theo Bộ Tài chính, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản thay thế Nghị định 22 và 87, giá đất để tính bồi thường thiệt hại phải phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, nhưng giá tính đền bù, được xác định khi bắt đầu thu hồi đất, phải do nhà nước quy định. Về khung giá đất, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, giá chuyển nhượng đất thực tế thường cao hơn từ 1,5 đến 5 lần giá do địa phương quy định, dù mức địa phương đã xây dựng cao hơn 4-8 lần mức giá tối thiểu do Chính phủ quy định.
Định hướng xây dựng khung giá đất sắp tới, Bộ Tài chính đề nghị mở rộng ở cả hai chiều: tối đa và tối thiểu. Nguyên tắc xác định khung giá theo hướng: xác định theo loại đất và giá đất (do từng địa phương xây dựng dựa trên nguyên tắc và phương pháp xác định giá của Chính phủ), phải phù hợp thực tế (nhưng phải loại trừ các yếu tố giá giả tạo, cá biệt), phù hợp với quan hệ đất đai phát sinh khi áp dụng giá đất…
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ban soạn thảo sẽ hoàn chỉnh, gửi dự thảo hai nghị định cho các bộ và UBND tỉnh, thành phố, để góp ý lần cuối trước khi trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay. Dự kiến hai nghị định này sẽ được ban hành vào đầu năm 2002.
(Theo SGGP)

1gom