TP HCM sẽ có hạn mức về đất ở

Các quận mới (2, 7 , 9, 12, Thủ Đức) và các khu quy hoạch phát triển đô thị, thị trấn không quá 200 m2/hộ. Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn không quá 300 m2/hộ.
Hạn mức đất ở này được áp dụng vào việc thu tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, giao đất làm nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp chưa có giấy tờ hợp lệ hoặc đã hợp lệ nhưng không ghi diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, còn là cơ sở để đền bù thiệt hại về đất, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở riêng lẻ và chuyển từ đất khác sang đất ở thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết.
Tuổi Trẻ, 10/7

Close [X]
1gom
1gom