Không đủ chứng cứ về tiêu cực ở trận CAHP – SLNA

Cho dù đã xem lại băng hình trận đấu, BTC vẫn phải bó tay. Tuy nhiên, cuốn băng đó sẽ được cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam để phát lại cho đông đảo người hâm mộ theo dõi.
Hôm nay, BTC giải sẽ nhóm họp lần cuối trước khi đưa ra thông báo chính thức về việc này.
(Theo Thể Thao Việt Nam, 25/5)

Close [X]
1gom
1gom