Bielsa chấp nhận tiếp tục làm HLV Argentina

HLV Bielsa.

“Chỉ còn một vài điều nữa cần trao đổi. Chúng tôi hy vọng Bielsa sẽ đặt bút ký trong tuần tới. Mà thực ra chữ ký ấy cũng không quan trọng. Điều cơ bản là chúng tôi đã đạt được thỏa thuận”, Hector Dominguez, một thành viên của AFA, cho biết.
HLV nổi tiếng lập dị này vẫn được tín nhiệm, dù đội Argentina của ông đã thất bại thảm hại tại Hàn Quốc – Nhật Bản. Từ khi rời vùng Viễn Đông trở về, Bielsa vẫn “trốn biệt” trong trang trại riêng ở tỉnh Santa Fe.
Mai Liên (theo Reuters)

1gom