Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội không thể chung chung

Trong hội nghị góp ý kiến này (ngày 2/11), ông Nguyễn Trí Hòa, Trưởng phòng Văn bản Sở Tư pháp, cho rằng tiêu chuẩn của đại biểu phải có những điểm nổi trội để đảm bảo năng lực của nhà làm luật, không thể chỉ là chung chung như “trung thành với tổ quốc…”. Còn theo ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, thì cần có tiêu chuẩn về thời gian cho hoạt động Quốc hội. Bởi nhiều vị, do bận công tác chuyên môn, đã không có thời gian tiếp xúc cử tri.
Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đưa thêm nội dung bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng trong Quốc hội. Một số ý kiến cho rằng là không nên, vì luật đã đặt ra nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nếu có thêm ràng buộc về tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội thì sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc bỏ phiếu nói trên.
Về cơ cấu tổ chức Quốc hội, nhiều ý kiến đề xuất cơ quan đại diện cao nhất của dân cần có kiểm toán riêng hoặc có quy chế để Quốc hội có quyền sử dụng kiểm toán bất cứ lúc nào. Các cử tri tán thành phương án tách Ủy ban Pháp luật thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp. Theo đó, cần phải có một ủy ban soạn thảo dự án luật để tránh tình trạng “bộ bộ làm luật, ngành ngành làm luật”, dẫn tới nặng về quản lý nhà nước, coi nhẹ lợi ích của dân.
(Theo NLĐ)

1gom