Có vi khuẩn than tại hệ thống lọc thư cho Nhà Trắng

f
Nhà Trắng nhìn từ bên ngoài.

Tất cả nhân viên đã tiếp xúc với chiếc máy này cũng như các nhân viên làm việc trong phòng chuyển nhận thư của Nhà Trắng đều được đưa đi xét nghiệm. Họ đã dùng kháng sinh phòng bệnh. Địa điểm đặt máy slitter cách Nhà Trắng một vài dặm. Người ta chưa tìm ra những bức thư đã bị “dính” vi khuẩn than.
Bá Thuỳ (theo CNN, USAToday)

1gom